Manga của Lily Hoshino được chuyển thành anime vào 2010