Tập 22 của manga sẽ phát hành vào ngày 13 tháng 12 tại Nhật Bản, Kodansha USA đang xuất bản manga tại Bắc Mỹ.