Số 40 năm nay của tạp chí Weekly Young Magazine, được Kodansha phát hành vào thứ 2 tuần tới, cho hay mangaka Ken Wakui sẽ kết thúc mangaShinjuku Swan sau 6 chương nữa.

Click để đọc thêm…