Đài Fuji TV phát sóng TV anime dựa trên manga của Mengo Yokoyari vào tháng 01