Manga siêu nhiên dựa trên tiểu thuyết của Manabu Kaminaga đã ra mắt vào nằm 2009