Câu chuyện xoay quanh chàng trai tìm cách báo thù cho cha mẹ trước thềm Minh Trị Duy tân.

Click để đọc thêm…