Mangaka Hekiru Hikawa thông báo ông sẽ kết thúc series Pani Poni trên ấn bản tháng 10 tạp chí Monthly G Fantasy. Volume thứ 17 và volume cuối sẽ xuất bản ngày 25/11

Cốt truyện của manga xoay quanh Rebecca “Becky” Miyamoto, một thiên tài 11 tuổi dạy học tại một lớp trung học kỳ quặc tại Nhật Bản

Click để đọc thêm…