Manga nói về một anh chàng và cô bạn gái vô hình, ra mắt vào 2012