Arc trước xoay quanh Kōtarō Ishigaki của đội Kyoto Fushimi