Manga ra mắt trên tạp chí Saikyō Jump của Shueisha vào năm 2010