Câu chuyện kể về một giáo viên “trá hình” sẽ được phát sóng trên Hulu vào mùa hè năm nay.