Manga ngoại truyện Asterisk War: Queenveil no Tsubasa sẽ kết thúc vào tháng 09