Manga ra mắt vào tháng 10 sau khi anime được phát sóng