Số thứ 46 năm nay của tạp chí Weekly Shonen Jump, được Shueisha phát hành vào thứ 7 tới, cho hay manga Naruto (tác giả Masashi Kishimoto) sẽ được chuyển thể thành kịch. Vở kịch sẽ được biểu diễn ở nhà hát AiiA tại Tokyo vào tháng 3 năm sau.

Click để đọc thêm…