Manga dựa vào tập 2 trong loạt tiểu thuyết của Nahoko Uehashi