Series ngoại truyện xoay quanh cuộc sống hàng ngày của cô bé rồng Kanna