Bộ phận xuất bản của tạp chí Shueisha’s Jump Square không nói rõ lí do của việc chấm dứt đột ngột này mà chỉ để cập đến “một vài nguyên nhân khách quan”.

Bộ phận trên cũng cho biết thêm rằng tập 2 của manga, dự định ra mắt vào ngày 3/9, cũng sẽ là tập cuối mà Shueisha sẽ xuất bản.

Click để đọc thêm …