Manga huyền ảo đã đi đến chặng cuối vào tháng 10 năm rồi.