Masayuki Kojima là đạo diễn, câu chuyện nói về một cô gái nhỏ khám phá những điều cực lớn