M anga nói về một chàng trai mang gen “chuẩn man” ra mắt vào 22 tháng 08