Trên bìa tạp chí Bessatsu Friend của Kodansha số tháng 08 được đăng trên trang web Amazon đã tiết l65 manga shojo Kyō no Kira-kun (Today’s Kira-kun) của tác giả Rin Mikimoto sẽ được chuyển thành một bộ phim và sẽ được lên lịch vào ngày 25 tháng 02 tại Nhật Bản.