Minami ra ra mắt series này vào tháng 09 năm trước; tập 2 được xuất bản vào thứ tư vừa qua.