Tập 200 của manga hài hước về cảnh sát sẽ là tập cuối cùng và được phát hành vào ngày 17 tháng 09