Manga ra mắt vào năm 2009, và một phim live-action vào năm 2013