Trong tập thứ 2 của manga Hinako Note được xuất bản vào ngày 27 tháng 08 năm 2016 sẽ thông báo rằng manga này sẽ được chuyển thành anime.