Manga đã được chuyển thể thành Tv anime vào năm 2013