Tập 7 của manga sẽ ra mắt vào thứ sáu và kèm với cây bút tẩy.