Vở kịch dựa trên series sẽ xuất hiện trong 10 buổi công chiếu vào tháng 08