Vol 20 và cũng là vol cuối cùng của manga ra mắt năm 2011 này sẽ kết thúc ngày 21 tháng 1 năm 2017