Chapter cuối sẽ ra mắt vào 16 tháng 09, cùng với tập cuối sẽ phát hành vào 27 tháng 09