Trên tạp chí tuần san Shonen Jump của Shueisha số 31 trong năm đã có thông báo vào thứ hai rằng manga Gintama của Hideaki Sorachi sẽ có một phim live-action vào 2017.