Square Enix sắp xuất bản được hơn 50 triệu cuốn manga Fullmetal Alchemist, do Hiromu Arakawa sáng tác tại Nhật Bản. Đây là tựa đề đầu tiên của Square Enix đạt được kỳ tích này

Series sẽ đạt được cột mốc trên khi volume sách tổng hợp thứ 27 và cũng là cuối cùng được phát hành vào ngày 22 tháng 11.

Click để xem thêm