Kouji Seo (tác giả của Suzuka, A Town Where You Live) bắt đầu manga này vào năm 2014.