Buổi triển lãm sẽ gồm các art trong toàn bộ manga, các figure với kích thước thật và các sản phẩm độc quyền.