Manga gốc Dragon Zakura được ra mắt từ năm 2003 – 2007, và được chuyển thể thành live-action