Phiên bản game nâng cấp miễn phí trên 3DS sẽ ra mắt vào ngày 21 tháng 9