Bộ manga lần đầu tiên xuất hiện vào tháng 9 năm ngoái.