Series đã phát hành được 4 năm; tập 3 sẽ ra mắt vào năm sau