Katsura Hoshino sẽ tiếp tục sáng tác sau đợt tạm hoãn kéo dài 1-số tạp chí phát hành