Tác giả Naoshi Komi đã ra mắt chương cuối của manga Nisekoi – False Love trên tạp chí tuần san Shonen Jump của Shueisha số kết hợp 16/37 vào thứ hai này. Tập 25 và tập cuối của manga sẽ xuất bản vào tháng 10.