Số 33 năm nay của tạp chí Morning, được Kodansha phát hành vào thứ năm, thông báo rằng manga Chi’s Sweet Home của Kanata Konami sẽ tạm ngưng cho tới mùa xuân năm 2015 để tác giả đi thu thập ý tưởng cho cốt truyện.

Click để đọc thêm…