Manga hài hước này đã được chuyển thành anime truyền hình vào tháng 07 vừa qua.

Vào thứ năm vừa qua, trên tạp chí manga Time Kirara Miracle của Houbunsha số tháng 08 đã công bố rằng một vở kịch dựa theo manga Jōkamachi no Dandelion (Castle Town Dandelion) của tác giả Ayumu Kasuga đang được tiến hành. Vở kịch sẽ công chiếu tại nhà hát “CBGK Shibugeki!!” ở Shibuya, Tokyo vào giữa tháng 08 tới.