Theo Masashi Kishimoto: “Tôi sẽ thực hiện nó tốt hơn cả Naruto