Tập 42 của manga sẽ phát hành vào ngày 21 tháng 10