Volume 73 của series manga dài kì Bleach của tác giả Tite Kubo đã tiết lộ vào thứ 2 rằng volume 74 sẽ là volume cuối cùng của series này. Volume cuối sẽ ra mắt vào mùa thu này. Số 31 năm nay của tuần san Shonen Jump cũng đã thông báo vào thứ 2 rằng manga này sắp kết thúc