Viz Media đã xuất bản đến tập 6 của manga vè ma cà rồng vào tháng 11 vừa rồi