Tập cuối của 2 series sẽ phát hành vào ngày 25 tháng 10.