Series gồm 31-tập và là phần thứ hai trong series của Keisuke Itagaki