Trên tạp chí Bessatsu Shōnen của Nhà xuất bản Kodansha số tháng 07, 2016 phát hành ngày 09 tháng 06 đã thông báo rằng manga k-on-titan">Attack on Titan: Junior High và manga Sonna Mirai wa Uso de Aru của tác giả Coharu Sakuraba sẽ kết thúc trong tạp chí số tháng 08, vào ngày 09 tháng 07.