Một series manga kinh dị – sinh tồn sẽ kết thúc vào tháng 12